Følg Hurtigruten AS

Ny helårlig ruteplan mellom Bergen og Kirkenes

Pressemelding   •   des 23, 2020 09:27 CET

Fra nyttår forenkler Hurtigruten Norge ruteplanen langs norskekysten. Nå blir det samme ankomst- og avgangstider hele året for alle de 34 havnene mellom Bergen og Kirkenes.

På grunn av pandemien og reiserestriksjoner har Hurtigruten Norge midlertidig måttet redusere driften av rutetrafikken langs norskekysten til et minimum. Fra januar skal trafikken trappes opp igjen.

Samtidig justeres de faste rutetidene i trafikken mellom Bergen og Kirkenes. Den største endringen er innføringen av en helårlig ruteplan som forenkler tilbudet både for reisende og godskunder, som nå får samme ankomst- og avgangstid året rundt. I tillegg til økt forutsigbarhet fører justeringene til enda lavere utslipp, mer tid på landstrøm og lavere sannsynlighet for forsinkelser.

Den nye ruteplanen ble sendt på høring i februar og i høst, og er godkjent av Samferdselsdepartementet.

Hurtigruten jobber med å informere gjester som allerede har kjøpt billetter, om endringene.

Hele den nye ruteplanen er tilgjengelig på Hurtigrutens nettsider: https://www.hurtigruten.no/havn-til-havn/ny-ruteplan/